Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i wpisany jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Warszawie.

KRZYSZTOF FALKIEWICZ, radca prawny 

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i wpisany jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Warszawie.

Po uzyskaniu uprawnień radcowskich, rozpoczął indywidualną praktykę, otwierając swoją kancelarię. Wcześniej pracował m.in. dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., spółki zarządzającej Trzecim Narodowym Funduszem Inwestycyjnym oraz kancelarii prawniczych Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy i Skrzypowski & Tynel.

Mec. Falkiewicz brał udział w wielu konferencjach i sympozjach międzynarodowych, m.in. w finansowanym przez Unię Europejską programie Baltic Gas and Electricity Study, gdzie prezentował polskie ustawodawstwo i postulaty w tym zakresie oraz brał aktywny udział w pracach zespołu prawnego.

Mec. Falkiewicz posiada ponad piętnastoletnią praktykę w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców. W ramach dotychczasowego doświadczenia zawodowego prowadził kompleksową obsługę prawną wielu podmiotów gospodarczych, w tym będących spółkami giełdowymi, zajmował się prawnymi aspektami prywatyzacji i restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw włączonych do Programu Powszechnej Prywatyzacji. Negocjował liczne międzynarodowe kontrakty. Brał udział w międzynarodowych programach dotyczących integracji państw europejskich w zakresie prawa energetycznego, prowadzonych i finansowanych m.in. przez Unię Europejską.

Obecnie zajmuje się głównie problematyką związaną z prawem cywilnym, handlowym oraz prawem energetycznym. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz w postępowaniach administracyjnych. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz mediatorem wpisanym na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i przy Ośrodku Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Jest autorem publikacji z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego oraz prawa zobowiązań.

Posługuje się biegle językiem angielskim w mowie i piśmie.