O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Falkiewicza prowadzi działalność od 2002 roku, świadcząc kompleksową pomoc prawną przede wszystkim na rzecz przedsiębiorców, zarówno polskich jak i zagranicznych, w zakresie takich dziedzin jak:

 • prawo cywilne,
 • prawo handlowe (w szczególności prawo spółek handlowych),
 • prawo własności intelektualnej i ochrona dóbr osobistych,
 • prawo administracyjne,
 • prawo budowlane i obrót nieruchomościami,

Czynności, które Kancelaria podejmuje w ramach obsługi prawnej przedsiębiorców, to m.in.:

 • przygotowywanie projektów umów, porozumień, ofert i innych dokumentów,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • obsługa korporacyjna spółek handlowych,
 • obsługa obrotu nieruchomościami,
 • badanie stanu prawnego (legal due diligence),
 • obsługa negocjacji,
 • obsługa przetargów,
 • obsługa procesów inwestycyjnych,
 • obsługa prawna polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
 • zastępstwo procesowe przed krajowymi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi,
 • zastępstwo w postępowaniach mediacyjnych
 • reprezentacja przed organami administracji (organy administracji samorządowej oraz rządowej, Urząd
 • Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne), sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • windykacja należności.

Do grona naszych Klientów należą zarówno podmioty polskie jak i zagraniczne. Wśród nich są m.in. przedstawiciele takich branż i dziedzin jak:

 • energetyka (górnictwo naftowe i gazownictwo),
 • handel (m.in. międzynarodowe sieci supermarketów),
 • przemysł elektrotechniczny,
 • telekomunikacja,
 • transport międzynarodowy,
 • budownictwo i usługi developerskie,
 • usługi kurierskie,
 • obrót wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi,
 • badania kliniczne,
 • wydawnictwa prasowe i muzyczne,
 • szkolenia i coaching.

Świadczymy też pomoc prawną osobom fizycznym, w szczególności w zakresie spraw związanych z obrotem nieruchomościami (w tym odzyskiwaniem nieruchomości), prawem pracy (mamy doświadczenie w zakresie reprezentacji kadry menadżerskiej w sporach z pracodawcami korporacyjnymi), skomplikowanymi postępowaniami spadkowymi, ochroną dóbr osobistych oraz praw autorskich.